ARKON of 'adviesbureau voor de restauratie van kerkorgels en orgelnieuwbouw' is een Belgisch adviesbureau met contacten in België en in het buitenland. Wat een architect betekent voor de bouw of restauratie van een gebouw of monument, doet ARKON op het vlak van orgels.

ARKON wordt geleid door Wim Winters, die zijn opleiding als organist en orgeldeskundige aan het Sweelinckconservatorium te Amsterdam genoot. De centrale idee achter ARKON is respect, samenwerking en dialoog, en dit voor iedere betrokken partner: opdrachtgever, subsiërende overheden, maar evengoed ten aanzien ambachtelijke eigenwaarde van de orgelbouwer. En niet in de laatste plaats respect voorde historische integriteit van het instrument zelf.

ARKON werkt onder verschillende formules. Naast het individueel begeleiden van orgelrestauraties en nieuwbouwprojecten, wordt ook in teamverband gewerkt. Het gaat dan vooral om opdrachten die van uitzonderlijke culturele waarde zijn, of van zeer grote omvang, waar samenwerking aangewezen is.

Deze site is voortdurend 'under construction'. We hopen regelmatig tijd te vinden om aanvullingen te publiceren en deze site levendig te houden.


 
Link naar de muziekpagina van Wim Winters
© arkon
11-2011
informatie voor kerkfabrieken home projecten nieuw